Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 546E - Enerji Bilim ve Teknolojisi - Özel Konular: Mikro ve Nano Ölçekte Isıl Enerji Transferi ve Dönüşümü
 

EBT 546E - Enerji Bilim ve Teknolojisi - Özel Konular: Mikro ve Nano Ölçekte Isıl Enerji Transferi ve Dönüşümü

Dersin Amaçları

1. Klasik (makroskopik) ısı transfer formülasyonlarının kısıtlarını tartışma;
2. Akışkanların kinetik tarifi ve Boltzmann transport denklemine giriş yapma;
3. Mikro-akış ve ısı transferinin temelleri ve uygulamalarını tartışma;
4. Enerji taşıyıcı olarak elektron, phonon ve photonlara ve bunların hareketine değinme;
5. Nano-yapılı yüzeylerin ışınımsal özelliklerine ve yakın alan enerji transferine değinme.

Dersin Tanımı

Makroskopik Formülasyonların Kısıtları. Klasik Termodinamik ve Isı Transferine Genel Bakış. Kinetik Teori. Boltzmann Transport Denklemi. Mikro/Nano Akış ve Isı Transferi. Katıların Isıl Özellikleri ve Boyutsal Etkiler. Elektron, Phonon ve Photon Transferi. Nanomalzemelerin Işınımsal Özellikleri. Yakın Alan Enerji Transferi.

Koordinatörleri
Hanife Tuba Okutucu Özyurt
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023