Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 546E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Enerji Bilim ve Teknolojisi - Özel Konular: Mikro ve Nano Ölçekte Isıl Enerji Transferi ve Dönüşümü
İngilizce Special Topics in Energy Science and Technology: Micro- and Nanoscale Thermal Energy Transfer and Conversion
Dersin Kodu
EBT 546E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hanife Tuba Okutucu Özyurt
Dersin Amaçları 1. Klasik (makroskopik) ısı transfer formülasyonlarının kısıtlarını tartışma;
2. Akışkanların kinetik tarifi ve Boltzmann transport denklemine giriş yapma;
3. Mikro-akış ve ısı transferinin temelleri ve uygulamalarını tartışma;
4. Enerji taşıyıcı olarak elektron, phonon ve photonlara ve bunların hareketine değinme;
5. Nano-yapılı yüzeylerin ışınımsal özelliklerine ve yakın alan enerji transferine değinme.
Dersin Tanımı Makroskopik Formülasyonların Kısıtları. Klasik Termodinamik ve Isı Transferine Genel Bakış. Kinetik Teori. Boltzmann Transport Denklemi. Mikro/Nano Akış ve Isı Transferi. Katıların Isıl Özellikleri ve Boyutsal Etkiler. Elektron, Phonon ve Photon Transferi. Nanomalzemelerin Işınımsal Özellikleri. Yakın Alan Enerji Transferi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan lisansüstü öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Isıl enerji transferinde geçerli karakteristik uzunluk ve zaman boyutlarını kavrama;
2. Makroskopik formülasyonların kısıtlarını anlama;
3. Kinetik teori ve Boltmann transport denklemine aşinalık kazanma;
4. Nano/mikro akış ve ısı transferinde boyutsuz parametreler ve akış rejimleri hakkında bilgi sahibi olma;
5. Karakteristik boyutların, katıların ısıl özelliklerine etkilerini kavrayabilme;
6. Farklı malzeme ve uygulamalarda baskın enerji taşıyıcıları belirleyebilme;
7. Nanoyapılı yüzeyler ve nanomalzemelerdin ışınımsal özellikleri hakkında bilgi sahibi olma;
8. Yakın alan enerji transferi ve dönüşümü hakkında temel bilgi edinme;
9. Seçilen bir nano/mikro ölçekte enerji transfer uygulaması üzerinde literatür tarama, araştırma çalışmalarında bulunma, makale hazırlayıp sunma becerisi edinme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Zhuomin M. Zhang, Nano/Microscale Heat Transfer, 2nd Edition, Springer, 2020.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021