Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 304 - Jeodezi-II ve Projeksiyonlar
 

GEO 304 - Jeodezi-II ve Projeksiyonlar

Dersin Amaçları

Bu ders ile öğrencilerin, büyük, orta ve küçük ölçekli haritalar için yerkürenin düzleme projeksiyonuna temel oluşturan yöntemlerin geometrik ve matematik esaslarını açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu bağlamda onların, elipsoidin düzleme, düzlemin elipsoide Gauss-Krüger konform projeksiyonu, elipsoid yüzünde ve düzlemde Gauss-Krüger koordinatları ile I. ve II. Temel ödevleri uygulamaları sağlanacaktır. Bu dersin diğer amacı, öğrencileri, konum verisine dayalı mesleki uygulamalarda konform harita projeksiyonları ile bir referans yüzeyinden seçilen bir izdüşüm yüzeyine koordinat ve büyüklüklerin dönüştürülmesi ve bunun için gerekli hesaplama yöntemlerini kullanır duruma getirmektir. Bu çerçevede öğrenciler, ülkemizde kullanılan Gauss Kruger Konform Projeksiyonunun (GKKP) değişik çözümlerinin kullanılmasını sorunsuz olarak gerçekleştireceklerdir.

Dersin Tanımı

Eğri bir yüzeyin düzleme aktarılması prensipleri ve bundan doğan (deformasyon vb.) olgular açıklanarak projeksiyonların diğer özellikleri ve değişik kriterlere göre sınıflandırılmalarına ilişkin konular işlenecektir. Bu ders kapsamında jeodezik uygulamalarda izdüşüm koordinatlarının elde edilmesinde kullanılan Konform Projeksiyonlar konu edilmektedir.

Koordinatörleri
Hayri Hakan Denli
Hayri Hakan Denli
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024