Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 4901E - Mühensilik Tasarım Projesi - Dönem 1 ve 2 (4901 ve 4902 birlikte)
 

INS 4901E - Mühensilik Tasarım Projesi - Dönem 1 ve 2 (4901 ve 4902 birlikte)

Dersin Amaçları

Bu projenin amacı iklim değişikliği ile sıklaşan aşırı ve ani yağışlara bağlı oluşan can kayıplı şehir sellerine karşı güvenli alt yapı tasarımı ve boyutlandırması yapabilen inşaat mühendislerinin yetiştirilmesidir. Bunun yanında projeyi yapan öğrencilerimiz adli ve idari kurumların talep ettiği kapsamlı hidrolojik ve hidrolik su taşkın risk analizi raporlarını modern araç ve yöntemlerle hazırlayabilecek seviyeye getirilecektir. Bu kapsamında öğrenciler kendilerine vereceğimiz yüksek çözünürlüklü (40x40 cm) sayısal arazi haritası üzerinden seçecekleri bir kamu binası bölgesi için drenaj alt yapı tasarımı ve boyutlandırmasını da içeren su taşkın risk analizi raporu hazırlayacaklardır.

Projenin ilk döneminde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), DSİ, İSKİ, İBB-AKOM gibi kurumlardan hidrometeorolojik verilerin toplanması ve işlenmesi ardından hidrolojik analiz yapılacaktır. Farklı hidrolojik modeller (Rasyonel, SCS, Mockus, DSİ method, fizik tabanlı model) yardımı ile taşkına neden olan anlık maksimum yüzey akışının (hidrograf) hesaplanması yine ilk dönemde olacaktır.

Projenin ikinci dönemi tamamen hidrolik analiz, tasarım ve boyutlandırma için ayrılmıştır. Yüzeysel su akışının ızgara, kanal, kutu menfez ve borularla yol ve kaldırım altına alınması için güzergah ve boyut tasarımı gerçekleştirilecektir. Suyun araziden toplanarak uzaklaştırılması, gölette, haznede, depoda biriktirilmesi, tekrar kullanımı gibi senaryolar üzerinde çalışmaları istenecektir.

Modele girdilerin ve altlıkların hazırlanması, su bütçesinin doğru tayini, taşkın risklerinin analizi, yüzey akışı hesabı, boru çaplarının, tiplerinin seçilmesi, tasarımı, en/boy kesit çizimleri gibi aşamaları takip ederek projelendirmeyi başından sonuna kadar yapma sorumluluğu öğrencide olacaktır. Varolan yağmur suyu toplama ve drenaj alt yapı sistemlerinin bilgilerine erişilirse, tasarım yanında varolan sistemin tahkiki de öğrenciden istenecektir.

Dersin Tanımı

4901 ve 4902

Koordinatörleri
Mehmet Cüneyd Demirel
Mahmut Ekrem Karpuzcu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022