Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 468E - Bireysel Araştırma
 

CEV 468E - Bireysel Araştırma

Dersin Amaçları

1. Öğrencinin özel bir konuda, seçilmiş bir öğretim üyesinin yönetiminde, kişisel
çalışma esaslı kendi başına çalışarak, belirlenen özel araştırma gerektiren bir konuya
odaklanarak analiz, sentez, veri oluşturma ve/veya verileri değerlendirme yoluyla
araştırma yapma, problem çözme, araştırma konusunu raporlama/savunma
yeteneklerinin ve mesleki özgüveninin geliştirmesi
2. Özel konu seçimi, anlam/önemi ve gerekçelendirilmesi; çözüm sistemetiğinin
oluşturulması
3. Veri üretimi ve/veya değerlendirilmesi
4. Analiz edilen konu üzerinden sonuçların ve önerilerin sentezlenmesi
5. Sonuçların yazılı, sözlü ve tartışmalı olarak iletilmesi ve savunulması

Dersin Tanımı

Bireysel olarak öğrencinin, bir öğretim üyesi yönetiminde belirleyeceği bir araştırma
konusunda, laboratuvar, modelleme, simülasyon, yönetim çalışması, saha çalışması,
orijinal bilgi üretimi ve orijinal sonuç çıkarma odaklı kapsamlı literatür çalışması vb
yoluyla veri üretimi, analiz/sentez, belirlenmiş hedef doğrultusunda içerikli ve
anlamlı sonuçlar çıkaracak şekilde araştırma yaparak, bir yandan belirlenen özel
konuda katkı oluşturulması, diğer yandan öğrencinin problem tanımı ve çözümü
konusunda beceri ve özgüveninin artırılması, çalışmanın raporlanması ve
savunulmasına yöneliktir.

Koordinatörleri
Ebru Dülekgürgen
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024