Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 468E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bireysel Araştırma
İngilizce Individual Studies
Dersin Kodu
CEV 468E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ebru Dülekgürgen
Dersin Amaçları 1. Öğrencinin özel bir konuda, seçilmiş bir öğretim üyesinin yönetiminde, kişisel
çalışma esaslı kendi başına çalışarak, belirlenen özel araştırma gerektiren bir konuya
odaklanarak analiz, sentez, veri oluşturma ve/veya verileri değerlendirme yoluyla
araştırma yapma, problem çözme, araştırma konusunu raporlama/savunma
yeteneklerinin ve mesleki özgüveninin geliştirmesi
2. Özel konu seçimi, anlam/önemi ve gerekçelendirilmesi; çözüm sistemetiğinin
oluşturulması
3. Veri üretimi ve/veya değerlendirilmesi
4. Analiz edilen konu üzerinden sonuçların ve önerilerin sentezlenmesi
5. Sonuçların yazılı, sözlü ve tartışmalı olarak iletilmesi ve savunulması
Dersin Tanımı Bireysel olarak öğrencinin, bir öğretim üyesi yönetiminde belirleyeceği bir araştırma
konusunda, laboratuvar, modelleme, simülasyon, yönetim çalışması, saha çalışması,
orijinal bilgi üretimi ve orijinal sonuç çıkarma odaklı kapsamlı literatür çalışması vb
yoluyla veri üretimi, analiz/sentez, belirlenmiş hedef doğrultusunda içerikli ve
anlamlı sonuçlar çıkaracak şekilde araştırma yaparak, bir yandan belirlenen özel
konuda katkı oluşturulması, diğer yandan öğrencinin problem tanımı ve çözümü
konusunda beceri ve özgüveninin artırılması, çalışmanın raporlanması ve
savunulmasına yöneliktir.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler
I. Araştırılacak özel konunun belirlenerek gerekçelendirilmesi
II. Belirlenen konu üzerinde analiz / sentez
III. Bireysel olarak bir çevre problemine çözüm bulmak üzere bir sistematiği
oluşturma
IV. Problemin çözümü / değerlendirilmesi için veri üretme (laboratuvar, model,
saha çalışması, literatür, mevzuat vb)
V. Üretilen verileri işleme, karşılaştırma, yorumlama ve değerlendirme
VI. Belirlenen konu hakkında anlamlı sonuçlar çıkarabilme, ileriye dönük öneriler
yapabilme
VII. Yapılan araştırmayı bilimsel bir rapora /teze dönüştürme; çalışmayı bilimsel bir
şekilde sunarak yapılan çalışma ve varılan sonuçları savunma (bulguların
paylaşılması ve duyurulması) yeteneklerini geliştirebilme imkanını elde
edeceklerdir.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar *Lab uygulamaları --> Konunun gerektirmesi halinde
*Bilgisayar Kullanımı--> Genel kullanım ve konunun gerektirmesi halinde sürekli
Diğer Sonuç raporunun sunumu ve savunma
Ders Kitabı Seçilecek konuya bağlı olarak belirlenecektir
Diğer Referanslar Seçilecek konuya bağlı olarak belirlenecektir
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022