Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 407 - Su Getirme ve Kanalizasyon Sistemlerinin Tasarımı
 

INS 407 - Su Getirme ve Kanalizasyon Sistemlerinin Tasarımı

Dersin Amaçları

1. Su temini, yağmursuyu yönetimi ve kirli su kanalizasyon sistemlerine ait tasarım metotları ve mühendislik prensiplerini öğrenmek
2. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik ve yapısal olmak üzere mühendislik standartları ve gerçek kısıtları öğrenmek

Dersin Tanımı

Su temini, drenaj ve atıksu ic¸in sistem planlaması ve tasarımı. Yagˆıs¸ ve yu¨zeysel su, kentsel hidroloji için akış tahmini. Su temini ve kirli su ic¸in tas¸ınım agˆları ve bunların biles¸enleri. Su ihtiyacı, atıksu debisi, açık kanal ve basınçlı akım çözümleri.

Koordinatörleri
Yavuz Selim Güçlü
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024