Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 321 - Su Temini ve Atıksuların Uzakl
 

CEV 321 - Su Temini ve Atıksuların Uzakl

Dersin Amaçları

1) Altyapı bileşenlerinin planlanması ve projelendirilmesine ait gereksinimlerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve öğrenciye sentez ve tasarım becerisi kazandırmak
2) Çevre sağlığı açısından gerekli altyapı sistemlerinin oluşturulması ve kontrolüne yönelik gerekli teknikleri uygulama, işletme ve yönetme becerisi kazandırmak
3) Doğanın korunması ve toplumun refahı için kendilerini sürekli geliştirebilen bireyler olmalarını sağlamak
4) Yaratıcı, öz-güvenli, mesleğinde profesyonel ve etik sorumlulukları taşıyabilen bireyler olmalarını sağlamak

Dersin Tanımı

Nüfus tahmini ve su gereksinimi hesap yöntemleri. İçmesuyu kaynaklarına genel bakış. Nehir ve göllerden su alma yapıları. Menbalar, kuyular, galeriler ve yeraltısuyu hidroliği. Tatlı su-tuzlu su girişimi. Suların iletilmesi. Borular. Hazneler. İçmesuyu şebekesinin tasarımı. Atıksu toplama sistemleri-atıksu debilerinin hesabı. Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinin tasarımı. Bacalar, dolu savak ve ters sifonlar. Boruların döşenmesi.

Koordinatörleri
Mustafa Turan
Esra Erdim
Fatih Yılmaz
İlker Akmırza
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024