Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 321 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Su Temini ve Atıksuların Uzakl
İngilizce Water Supply&Wastewater Disposal
Dersin Kodu
CEV 321 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
- 3 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mustafa Turan
Esra Erdim
Fatih Yılmaz
İlker Akmırza
Dersin Amaçları 1) Altyapı bileşenlerinin planlanması ve projelendirilmesine ait gereksinimlerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve öğrenciye sentez ve tasarım becerisi kazandırmak
2) Çevre sağlığı açısından gerekli altyapı sistemlerinin oluşturulması ve kontrolüne yönelik gerekli teknikleri uygulama, işletme ve yönetme becerisi kazandırmak
3) Doğanın korunması ve toplumun refahı için kendilerini sürekli geliştirebilen bireyler olmalarını sağlamak
4) Yaratıcı, öz-güvenli, mesleğinde profesyonel ve etik sorumlulukları taşıyabilen bireyler olmalarını sağlamak
Dersin Tanımı Nüfus tahmini ve su gereksinimi hesap yöntemleri. İçmesuyu kaynaklarına genel bakış. Nehir ve göllerden su alma yapıları. Menbalar, kuyular, galeriler ve yeraltısuyu hidroliği. Tatlı su-tuzlu su girişimi. Suların iletilmesi. Borular. Hazneler. İçmesuyu şebekesinin tasarımı. Atıksu toplama sistemleri-atıksu debilerinin hesabı. Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinin tasarımı. Bacalar, dolu savak ve ters sifonlar. Boruların döşenmesi.
Dersin Çıktıları 1) Altyapı sistemlerinin projelendirilmesine yönelik, nüfus tahmin metotları, akım karakteristikleri, proje süresi ve su tüketimi hakkındaki bilgilere vakıf olma
2) Yüzeysel ve yeraltısuyu kaynaklarının kullanımı ve yeraltısuyu hidroliği hakkındaki bilgilere vakıf olma
3) Suların iletilmesi ve depolanması, boykesit geçirme ve hidrolik prensipleri kullanarak şehre içme suyunun temin edilmesini projelendirme
4) Farklı iterasyon metotlarını kullanarak içmesuyu şebekelerinin tasarımını yapabilme
5) Atıksu toplama sistemleri hakkındaki bilgilere hakim olma, atıksu kanal hesabına esas alınacak debileri belirleyerek tasarımını yapabilme
6) Yağmursuyu toplama sistemleri ve hidroliği hakkındaki bilgilere vakıf olma, yağmursuyu kanal hesabına esas alınacak yüzeysel akış debileri belirleyerek tasarımını yapabilmebecerilerini kazanır.
Önkoşullar INS 321 MIN DD
veya INS 321E MIN DD
veya CEV 232 MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020