Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 311E - Jeodezik Altyapı ve Ağlar
 

GEO 311E - Jeodezik Altyapı ve Ağlar

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı, öğrencilerin Global, bölgesel, yerel ve özel Amaçlı Jeodezik
Ağların Yersel ve Uydu tekniklerine göre Planlanması, Tesisi, Ölçülmesi ve
Hesaplanması işlemlerini gerçekleşmelerini sağlamaktır.
Ayrıca amacına uygun olarak öğrencilerin;
1. Bir jeodezik ağı ya da sıklaştırma ağını, ağın oluşturulmak istendiği
coğrafyanın özelliklerine ve belirlenen gerçekçi kriterlere göre tasarlama,
2. Ülke Ölçmelerinde kullanılan Referans koordinat sistemlerini ve
aralarındaki ilişkileri kurma,
3. Ülke nirengi, nivelman ve gravite ağlarının kuruluş aşamalarını eksiksiz
sırasıyla uygulama,
4. Uydu ve uzay tekniklerinin ülke ölçmelerinde kullanma,
Türkiye Ulusal Nirengi, Nivelman ve Gravite Ağları (TUD-54, TUDKA-99,
TTGA-99, TUTGA-99, TUSAGA-Aktif) hakkında bütün gerekli bilgileri
kullanmaları da sağlanacaktır.

Dersin Tanımı

Bu ders kapsamında; Jeodezik datum, Jeodezik referans ağları: Global, Bölgesel
ve Ülke Ağları, Ülke Temel Jeodezik Ağları: Nirengi, Nivelman ve Gravite Ağları
olgularının yanında, Klasik yersel ve Uydu teknikleri kullanılarak ülke ağının
oluşturulması ve sıklaştırılması, Klasik yöntemlerle yatay jeodezik kontrol ağı
tasarımı, tesisi, ölçmesi, dengelemesi, Yatay kontrol ağlarının sıklaştırılması, özel
sıklaştırma uygulamaları (kestirme v.b.), Düşey datum, Nivelman ağları, Klasik
yöntemlerle düşey kontrol ağlarının tasarımı, tesisi, ölçmesi, dengelemesi, düşey
kontrol ağlarının sıklaştırılması konu edilmektedir. Türkiye gravite ağı, özellikleri,
ölçmeler ve dengelenmesi, ED-50, WGS-84, ITRF sistem ve datumlarının tarifi ve
birbirine dönüştürülmesi, TUD-54, TUDKA-99, TTGA-99 ve GNSS ağları,
TUTGA-99, TUSAGA-Aktif gibi sistemler ve bunların uygulamadaki işlevleri
işlenen diğer konulardır.

Koordinatörleri
Rahmi Nurhan Çelik
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022