Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 311E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Jeodezik Altyapı ve Ağlar
İngilizce Geodetic Infrastracture and Networks
Dersin Kodu
GEO 311E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
- 1 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Rahmi Nurhan Çelik
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, öğrencilerin Global, bölgesel, yerel ve özel Amaçlı Jeodezik
Ağların Yersel ve Uydu tekniklerine göre Planlanması, Tesisi, Ölçülmesi ve
Hesaplanması işlemlerini gerçekleşmelerini sağlamaktır.
Ayrıca amacına uygun olarak öğrencilerin;
1. Bir jeodezik ağı ya da sıklaştırma ağını, ağın oluşturulmak istendiği
coğrafyanın özelliklerine ve belirlenen gerçekçi kriterlere göre tasarlama,
2. Ülke Ölçmelerinde kullanılan Referans koordinat sistemlerini ve
aralarındaki ilişkileri kurma,
3. Ülke nirengi, nivelman ve gravite ağlarının kuruluş aşamalarını eksiksiz
sırasıyla uygulama,
4. Uydu ve uzay tekniklerinin ülke ölçmelerinde kullanma,
Türkiye Ulusal Nirengi, Nivelman ve Gravite Ağları (TUD-54, TUDKA-99,
TTGA-99, TUTGA-99, TUSAGA-Aktif) hakkında bütün gerekli bilgileri
kullanmaları da sağlanacaktır.
Dersin Tanımı Bu ders kapsamında; Jeodezik datum, Jeodezik referans ağları: Global, Bölgesel
ve Ülke Ağları, Ülke Temel Jeodezik Ağları: Nirengi, Nivelman ve Gravite Ağları
olgularının yanında, Klasik yersel ve Uydu teknikleri kullanılarak ülke ağının
oluşturulması ve sıklaştırılması, Klasik yöntemlerle yatay jeodezik kontrol ağı
tasarımı, tesisi, ölçmesi, dengelemesi, Yatay kontrol ağlarının sıklaştırılması, özel
sıklaştırma uygulamaları (kestirme v.b.), Düşey datum, Nivelman ağları, Klasik
yöntemlerle düşey kontrol ağlarının tasarımı, tesisi, ölçmesi, dengelemesi, düşey
kontrol ağlarının sıklaştırılması konu edilmektedir. Türkiye gravite ağı, özellikleri,
ölçmeler ve dengelenmesi, ED-50, WGS-84, ITRF sistem ve datumlarının tarifi ve
birbirine dönüştürülmesi, TUD-54, TUDKA-99, TTGA-99 ve GNSS ağları,
TUTGA-99, TUSAGA-Aktif gibi sistemler ve bunların uygulamadaki işlevleri
işlenen diğer konulardır.
Dersin Çıktıları 1 Jeodezik datum tanımına hâkim olarak, mutlak ve bağıl jeodezik datum
belirleme yöntemlerini ayırabilir.
2 Jeodezik Ağları ölçme yöntemlerine göre, ağın amacına göre ve
hiyerarşideki yerine göre özellikleri ile açıklar.
3 Ülke jeodezik altyapısını oluşturan tüm temel jeodezik ağların
özelliklerini ve işlevlerini açıklar.
4 Ülke temel jeodezik ağlarının kuruluş amaçlarını ve tasarım ilkelerini ve
standartlarını uygular.
5 Ülke temel jeodezik ağlarının dayandığı referans koordinat sistemleri
arasındaki datum dönüşümünü gerçekleştirir.
6 Jeodezik Ağların tasarımı, tesisi ve sıklaştırılması amacıyla yersel ve
uydu teknik ve teknolojileri ile gerçekleştirilecek jeodezik ağ
gözlemlerini tasarımlayıp gerçekleştirir.
7 Jeodezik Ağ (ya da nokta) Sıklaştırmasının amacını, gerçekleştirilme
adımlarını ve buna ilişkin yönetmelik esaslarını uygular.
8 Jeodezik ağlara dayalı çözüm gerektiren mühendislik problemlerini
belirleyip yönetmeliğe göre çözer.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı ? A Leick, 2004, GPS Satellite Surveying, Third Ed. John Wiley & Sons, Inc,
New York,
? G Bomford, 1952, Geodesy, Third Edition, Oxford University Press Amen
House, London,
? E. Ulsoy, 1984, Ülke Jeodezi Ağları, İ.T.Ü. Yayınları İstanbul.
? W. Torge, 1991, Geodesy, Walter de Gruyter, Berlin..
? P. Vanicek, E.J. Krakiwsky, 1986, Geodesy: The Concepts, Elsevier
Sciences Publ. Amsterdam..
Diğer Referanslar ? HKMO, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, 2005
? ISO TC-211 Standartları
? G. Seeber, 1993, Satellite Geodesy, Satellite Geodesy, Springer Verlag,
Berlin.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024