Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 106 - İnşaat Müh. İçin Yerbilimi
 

INS 106 - İnşaat Müh. İçin Yerbilimi

Dersin Amaçları

Ders kapsamında aşağıdaki konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
1. Jeoloji ile ilgili temel konu ve kavramlar
2. Yerkabuğunun oluşumu, bileşimi, evrimi, yapısı ve yer malzemesi
özellikleri
3. Mühendislik uygulamalarına etki eden jeolojik ortam koşullarının
sayısallaştırılması, gösterimi ve değerlendirilmesi.

Dersin Tanımı

Yerkabuğunu oluşturan mineral ve kayaçları tanıtmak, jeolojik yapıların
tanınması ve jeoloji haritası ve kesitlerinin yorumlanması amaçlanmaktadır.
Tünel, baraj, otoyol, temel, derin kazı gibi uygulamaların yerkabuğu
ortamlarıyla etkileşimi; yeraltı ve yüzey suyu etkisi, malzeme seçimi gibi
özel konular işlenmektedir. İnşaat mühendisliği açısından yerkabuğu
ortamlarının davranış ve taşıma kapasitesi konusu özet olarak
verilmektedir. Jeolojik ortam koşullarının farklı uygulamalar üzerindeki
etkileri anlaşılması ve deprem, heyelan gibi doğal afet risklerinin
değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır. Yer malzemesi fiziksel ve
mekanik özellikleri, sınıflandırılması ve uygulamalar açısından öneminin
anlaşılması hedeflenmektedir.

Koordinatörleri
Erkan Bozkurtoğlu
Erkan Bozkurtoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024