Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 106 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İnşaat Müh. İçin Yerbilimi
İngilizce Earhscience for Civil Engineers
Dersin Kodu
INS 106 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Erkan Bozkurtoğlu
Erkan Bozkurtoğlu
Dersin Amaçları Ders kapsamında aşağıdaki konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
1. Jeoloji ile ilgili temel konu ve kavramlar
2. Yerkabuğunun oluşumu, bileşimi, evrimi, yapısı ve yer malzemesi
özellikleri
3. Mühendislik uygulamalarına etki eden jeolojik ortam koşullarının
sayısallaştırılması, gösterimi ve değerlendirilmesi.
Dersin Tanımı Yerkabuğunu oluşturan mineral ve kayaçları tanıtmak, jeolojik yapıların
tanınması ve jeoloji haritası ve kesitlerinin yorumlanması amaçlanmaktadır.
Tünel, baraj, otoyol, temel, derin kazı gibi uygulamaların yerkabuğu
ortamlarıyla etkileşimi; yeraltı ve yüzey suyu etkisi, malzeme seçimi gibi
özel konular işlenmektedir. İnşaat mühendisliği açısından yerkabuğu
ortamlarının davranış ve taşıma kapasitesi konusu özet olarak
verilmektedir. Jeolojik ortam koşullarının farklı uygulamalar üzerindeki
etkileri anlaşılması ve deprem, heyelan gibi doğal afet risklerinin
değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır. Yer malzemesi fiziksel ve
mekanik özellikleri, sınıflandırılması ve uygulamalar açısından öneminin
anlaşılması hedeflenmektedir.
Dersin Çıktıları 1. Yer malzemesi tür ve özelliklerinin bilinmesi
2. Jeoloji harita ve kesitlerinin hazırlanması ve yorumlanması
3. Yeraltısuları ve suların mühendislik yapılarına etkisi
4. Kütle hareketi türleri ve oluşumları, şev ve yamaç duraylılığı
5. Baraj yeri ve rezervuar alanının seçimi ve araştırılması
6. Tünel ve temel jeolojisi
7. Doğal yapı malzemeleri
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020