Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 490E - Kıyı-Lİman Yapıları
 

INS 490E - Kıyı-Lİman Yapıları

Dersin Amaçları

1. Kıyı mühendisliğinin temel konularının tanıtılması.
2. Kıyı ve liman yapılarının mühendislik tasarımının temel esaslarının ve uygulama yöntemlerinin edindirilmesi.

Dersin Tanımı

Kıyı ve liman mühendisliğinin konusu, önemi ve genel tanımlar. Deniz dalgaları. Dalgaların karakteristik özellikleri ve sınıflandırılması. Dalga teorileri. Dalga tahmin yöntemleri. Dalgaların kıyı bölgesinde değişimi. Dalga enerjisi ve dalga kuvvetleri. Kıyılarda katı madde taşınımı ve kıyı erozyonu. Kıyı koruma yöntemleri. Şevli dalgakıranlar. Düşey yüzlü dalgakıranlar. Limanların genel özellikleri. Liman planlama esasları. En uygun liman kapasitesinin belirlenmesi. Limanlarda birim yük sistemleri. Rıhtımlar ve iskeleler.

Koordinatörleri
Veysel Şadan Özgür Kırca
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024