Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 251 - İnşaat Jeolojisi
 

INS 251 - İnşaat Jeolojisi

Dersin Amaçları

Yerkabuğunu oluşuturan mineral ve kayaçları tanıtmak, jeolojik yapıların tanınması ve harita ile kesitlerde yorumunun anlaşılması amaçlanmaktadır. Tünel, baraj, otoyol, derin temel gibi yapıların yerkabuğu ortamlarıyla ilişkisinin anlaşılması; yeraltısuyu etkisi, malzeme seçimi gibi özel konuların tanıtılması amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

İnşaat Mühendisliği açısından yerkabuğu ortamlarının tanımı ve öneminin anlaşılması. Çevre etmenlerin yapıya ve jeolojik ortama etkisinin anlaşılması ve deprem, heyelan gibi doğal afet risklerinin değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır. Harita ve kesitler yardımıyla jeolojinin anlaşılması ve yorumlanması amaçlanmaktadır.

Koordinatörleri
Mahir Vardar
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024