Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / DNK 201 - Dinamik
 

DNK 201 - Dinamik

Dersin Amaçları

Dinamiğin temel kavram ve fikirlerini anlamak
2. Dinamiğin birbiriyle bağlantılı ancak ayrı temel ilkelerini ve bu ilkeler arasındaki
farkları kavramak, ilkeleri uygun olan problemlere uygulamayı öğrenmek
3. Dinamik problemlerin çözümü için farklı yaklaşımları tanımak
4. Katı mekanik sistemlerin dinamik analizini sistematik olarak yapmak ve elde
edilen sonuçları değerlendirmek
5. Mekanik titreşimlerin temellerini tanımak ve tek serbestlik dereceli sistemleri
çalışmak

Dersin Tanımı

Temel tanımlar ve kavramlar
Parçacık kinematiği: Doğrusal hareket; Genel eğrisel hareket; Bağıl ve kısıtlı
hareket
Parçacık kinetiği: Hareket denklemleri; İş-enerji ilkesi; Lineer itme-momentum
ilkesi; Açısal itme-momentum ilkesi; Temel korunum ilkeleri; Çarpışma; Güç
Katı cisimlerin düzlemsel kinematiği: Öteleme; Sabit bir eksen etrafında dönme;
Genel düzlemsel hareket (geometrik yaklaşım, bağıl hareket, ani dönme merkezi)
Katı cisimlerin düzlemsel kinetiği: Hareket denklemleri, İş-enerji ilkesi; İtmemomentum ilkesi; Temel korunum ilkeleri
Katı cisimlerin 3-B kinematiği: Sabit bir eksen etrafında dönme; Genel hareket
Katı cisimlerin 3-B kinetiği: Hareket denklemleri, İş-enerji ilkesi; İtmemomentum ilkesi
Katı cisimler için titreşimin temelleri

Koordinatörleri
Banu Tansel
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023