Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 321 - Su Temini ve Atıksuların Uzakl
 

CEV 321 - Su Temini ve Atıksuların Uzakl

Dersin Amaçları

1.Altyapıbileşenlerininplanlanmasıveprojelendirilmesineaitgereksinimleribelirleme,değerlendirmevetasarlamabecerisinikazandırma
2.Çevresağlığıaçısındangereklialtyapısistemlerininoluşturulmasıvekontrolüneyönelikgerekliteknikleriuygulama, işletmeveyönetmebecerisinikazandırma

Dersin Tanımı

Nüfus Tahmin Yöntemleri, Su ihtiyacının belirlenmesi, Arz-talep Eğrisi, Yeraltı-yüzeysel su kaynakları, Su Alma Yapıları, İsale Hatları, Pompa İstasyonları, Hazneler, İçmesuyu Şebekeleri,Tasarımı ve Bilgisayar Uygulamaları, Kullanılan Borular, Vanalar, Boruların Döşenmesi, Kazısız İnşa Teknikleri, Kayıp ve Kaçaklar, Kanalizasyon Sistemleri, Debi Hesabı, Şebekelerinin Tasarımı ve Bilgisayar Uygulamaları, Boruların Döşenmesi, Kazısız İnşa Teknikleri, Bacalar, Dolu Savaklar, Ters Sifonlar ve Geciktirme Hazneleri, Şebekelerin İşletilmesi.

Koordinatörleri
Mustafa Turan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022