Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 246E - Deniz ve Göl Bilimleri
 

CEV 246E - Deniz ve Göl Bilimleri

Dersin Amaçları

1. Denizel ekosistemlerde önemli kavramları tanıtmak,
2. tatlı su sistemleri için önemli kavramları tanıtmak,
3. tatlı ve tuzlu suların temel özelliklerine hakim olarak bu bilgileri Çevre Mühendisliği’nde karşılaşılan problemlerin kavranması ve çözümü için kullanma becerisi kazandırmak

Dersin Tanımı

Deniz ve göl bilimlerine giriş. Suyun özellikleri. Sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk profilleri. Güneş radyasyonu ve önemi. Denizlerde karışım. Denizel biyoloji. Göl morfometrisi. Karışım ve termal tabakalaşmanın göllerde önemi. Çözünmüş oksijen ve besi maddesi kaynakları ve profilleri. Ötrofikasyon. Asidifikasyon. Akarsu dereceleri. Sulak alanların sınıflandırılması. Temel biyojeokimyasal döngüler (karbon, azot, fosfor, çözünmüş oksijen)

Koordinatörleri
Melike Gürel
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024