Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 246E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Deniz ve Göl Bilimleri
İngilizce Marine and Lake Sciences
Dersin Kodu
CEV 246E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Melike Gürel
Dersin Amaçları 1. Denizel ekosistemlerde önemli kavramları tanıtmak,
2. tatlı su sistemleri için önemli kavramları tanıtmak,
3. tatlı ve tuzlu suların temel özelliklerine hakim olarak bu bilgileri Çevre Mühendisliği’nde karşılaşılan problemlerin kavranması ve çözümü için kullanma becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Deniz ve göl bilimlerine giriş. Suyun özellikleri. Sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk profilleri. Güneş radyasyonu ve önemi. Denizlerde karışım. Denizel biyoloji. Göl morfometrisi. Karışım ve termal tabakalaşmanın göllerde önemi. Çözünmüş oksijen ve besi maddesi kaynakları ve profilleri. Ötrofikasyon. Asidifikasyon. Akarsu dereceleri. Sulak alanların sınıflandırılması. Temel biyojeokimyasal döngüler (karbon, azot, fosfor, çözünmüş oksijen)
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
I. Su döngüsü ve suyun önemli özelliklerini, tuzluluk, sıcaklık, basınç ve yoğunluğun suyun özelliklerini nasıl etkilediğini,
II. güneşten gelen radyasyonun sudaki davranışını ve suda yaşayan canlılar için önemini,
III. okyanuslar, haliçler ve kıyı lagünleri gibi belli başlı denizel sistemlerin özelliklerini de içeren deniz bilimlerine giriş bilgilerini,
IV. rüzgar, dalga, akıntı ve gelgitler gibi suyun taşınımı ve karışımını etkileyen faktörleri,
V. denizel ortamda yaşayan canlıların biyolojisini,
VI. göllerin fiziksel özelliklerini ve çeşitli faktörler bazında sınıflandırılmasını, göl hacmi hesabını, göllerde tabakalaşmanın, ötrofikasyonun ve asidifikasyonun önemini ve bunların yaratacağı problemleri,
VII. akarsu ve sulak alanlar hakkında temel bilgileri,
VIII. karbon, azot, fosfor ve oksijen için biyojeokimyasal döngüleri,
IX. dönem boyunca öğrendiklerini kullanarak seçilen bir tatlısu ya da deniz sistemini her yönüyle incelemeyi ve sunmayı,
öğrenir.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Thurman, H.V and Trujillo, A.P., 2003. Introductory Oceanography, Prentice Hall, 624 pp.
Diğer Referanslar 1. Wetzel, R.G., 2001. Limnology: Lake and River Ecosystems, 3rd edn, Academic Press, 1006 pp.
2. Garrison, T., 2006. Oceanography: An Introduction to Marine Science, Brooks/Cole Pub Co., 588 pp.
3. Thurman, H.V. and Trujillo, A.P., 1999. Essentials of Oceanography 6th edn, Prentice-Hall, Inc., 527 pp.
4. Libes, S.M. 1992. An Introduction to Marine Biogeochemistry, John Wiley & Sons, New York.
5. Horne, J.A. and Goldman, C.R. 1994. Limnology, McGraw-Hill, New York.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022