Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 433E - Betonarme II
 

INS 433E - Betonarme II

Dersin Amaçları

1. Betonarme taşıyıcı sistem tasarımı, düşey ve deprem yüklerine göre betonarme yapı
elemanlarının boyutlandırılması ve projelendirilmesi konularında gerekli bilgileri vermek
2. Güncel yönetmelik hükümleri ve konstrüktif esaslar konusunda bilgi sahibi olmak
3. Betonarme davranışına dair bilgileri mühendislik problemlerine uygulama yeteneğini
kazandırmak

Dersin Tanımı

Kirişli plak döşemelerin, dişli döşemelerin ve kirişsiz plak döşemelerin boyutlandırılması,
Deprem Yönetmeliğine göre betonarme yapılara etkiyen deprem tesirlerinin
hesaplanması, Kirişler, kolonlar ve perdeler hakkında genel tasarım esasları, Merdiven
sistemlerinin tanıtılması, Yığma ve betonarme yapıların temellerindeki iç kuvvetlerin
hesaplanması, boyutlandırılması, İstinat duvarlarına ilişkin genel tanımlar, istinat
duvarının kesitlerine ait iç kuvvetlerin hesaplanması, boyutlandırılması, Yüksek kirişler
hakkında genel tasarım esasları, Yapılarda derz ve dilatasyonların oluşturulması.

Koordinatörleri
Cem Demir
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023