Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 328 - Mimari Yapısal Tasarım
 

INS 328 - Mimari Yapısal Tasarım

Dersin Amaçları

1. Yapı, yapı alt sistemlerini kavramsal düzeyde ele almak.
2. Yapı elemanlarının farkına varmasını sağlamak.
3. Yapım yöntemlerinin farkına varmasını sağlamak.
4. Mimari yapısal tasarım sürecinin öğretilmesi ve bina yapımında etkin uygulamaya yönelik olarak farklı disiplinlerin bilgilendirilmesi.

Dersin Tanımı

Yapı, mimarlık teknolojisi ve yapı teknolojisi kavramları. Sistemler yaklaşımı ile yapı ve yapım
yöntemlerinin tanıtılması. Kullanıcı-çevre-yapı sistemi etkileşimi ve bu bağlamda çevresel
etmenler ve yapıdan beklenilen performans özelliklerinin tanıtılması. Yapı alt-sistemlerinin
tanıtılması. Yapı elemanlarının (duvar, döşeme, çatı, merdiven, iç bölme) birer sistem olarak ele
alınarak, yapılarının ve yapım yöntemlerinin örnekler ile incelenmesi.

Koordinatörleri
Fatih Yazıcıoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024