Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 328 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Yapısal Tasarım
İngilizce Architectural Construction Design
Dersin Kodu
INS 328 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatih Yazıcıoğlu
Dersin Amaçları 1. Yapı, yapı alt sistemlerini kavramsal düzeyde ele almak.
2. Yapı elemanlarının farkına varmasını sağlamak.
3. Yapım yöntemlerinin farkına varmasını sağlamak.
4. Mimari yapısal tasarım sürecinin öğretilmesi ve bina yapımında etkin uygulamaya yönelik olarak farklı disiplinlerin bilgilendirilmesi.
Dersin Tanımı Yapı, mimarlık teknolojisi ve yapı teknolojisi kavramları. Sistemler yaklaşımı ile yapı ve yapım
yöntemlerinin tanıtılması. Kullanıcı-çevre-yapı sistemi etkileşimi ve bu bağlamda çevresel
etmenler ve yapıdan beklenilen performans özelliklerinin tanıtılması. Yapı alt-sistemlerinin
tanıtılması. Yapı elemanlarının (duvar, döşeme, çatı, merdiven, iç bölme) birer sistem olarak ele
alınarak, yapılarının ve yapım yöntemlerinin örnekler ile incelenmesi.
Dersin Çıktıları 1. Bir sistemi, ürünü veya süreci ekonomik, çevre, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve surdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
2. Farklı disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi
3. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
4. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavramak için geniş kapsamlı bir eğitime sahip olma özelliği
5. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, çağdaş mühendislik ve hesaplama donanımlarını kullanabilme becerisi
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ching, F. D. K., Adams, C., “Çizimlerle Bina Yapım Rehberi”, Endüstri Merkezi
Yayınları, 2006.
Diğer Referanslar Binan, M., “Ahşap Çatılar”, Birsen Yayınevi, 1990.
Binan, M., “Doğramalar, Ahşap Pencere”, Kipaş, 1985.
Binan, M., “Ahşap Kapılar”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1995.
Nashed, F., “Time Saver Details for Exterior Wall”, Mc Graw Hill, 1998.
Sarı, A., “ Merdivenler, Düşey Sirkülasyon Araçları”, YEM Yayın, 1998.
Toydemir, N., “Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme”, Literatür, 2000.
Yücesoy, L., “Temeller, Duvarlar, Döşemeler”, YEM Yayınları, 1998
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020