Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 318E - Yapıların Yalıtımı & Korunması
 

INS 318E - Yapıların Yalıtımı & Korunması

Dersin Amaçları

-Yapıların yalıtımının ve korunmasının öneminin vurgulanması
-Enerjinin etkin biçimde kullanılmasında ısı yalıtımının önemi
-Su yalıtımının yapının servis ömrüne etkisi
-Su yalıtımının donatı korozyonuna etkisi
-Uygulamadan örneklerle, yalıtım malzemelerinin tanıtılması ve yalıtım bilincinin geliştirilmesi

Dersin Tanımı

Yapıların yalıtımı ve korunmasının önemi, ısı iletimi, iklimsel konfor, ısı kazanç ve kayıplarıları, bina dış kabuğunda ısı akımı ve kesit tayini, ısıl eylemsizlik, ısı depolama-soğuma, ısı köprüleri, ısıl genleşme, ısı yalıtım malzemeleri, su buharı akımı, yoğuşma ve buharlaşma, terleme ve kondansasyon kontrolü, yapıyı etkileyen sular, yüzey gerilimi, kılcallık ve basınçlı su geçirimliliği, donatı korozyonu, su yalıtım malzemeleri ve uygulama detayları, sesin yayılması, gürültü kontrolü, hava etkili sese karşı yalıtım, darbe etkili sese karşı yalıtım, oda akustiği

Koordinatörleri
Oğuz Güneş
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024