Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 228E - Earth Science
 

CEV 228E - Earth Science

Dersin Amaçları

1. Yerbilimleri temel kavramlarının öğretilmesi
2. Kayaçlar ve kaynaklar ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
3. Kaynakların kullanım ve işletim faaliyetlerinde yerbilimleri kapsamındaki çevresel etkilerin anlatılması

Dersin Tanımı

Genel jeoloji (Yer'in iç yapısı İç ve dış süreçler, ve Yer'in yapısal özellikleri mineraller, kayaçlar); jeololojik afetler (depremler ve kütle hareketleri); jeoloji haritalarının yorumlanması; hidrojeoloji (yeraltı sularının bulunuşu ve akışı); jeotermal suların oluşumu; erozyon ve ayrışma süreçleri; kaynakların kullanımı ve işletilmesiyle ilgili (altyapı inşaat ve madencilik) çevresel etkileri.

Koordinatörleri
Nilgün Okay
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024