Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 228E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Earth Science
İngilizce Earth Sci
Dersin Kodu
CEV 228E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 2 1 1
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nilgün Okay
Dersin Amaçları 1. Yerbilimleri temel kavramlarının öğretilmesi
2. Kayaçlar ve kaynaklar ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
3. Kaynakların kullanım ve işletim faaliyetlerinde yerbilimleri kapsamındaki çevresel etkilerin anlatılması
Dersin Tanımı Genel jeoloji (Yer'in iç yapısı İç ve dış süreçler, ve Yer'in yapısal özellikleri mineraller, kayaçlar); jeololojik afetler (depremler ve kütle hareketleri); jeoloji haritalarının yorumlanması; hidrojeoloji (yeraltı sularının bulunuşu ve akışı); jeotermal suların oluşumu; erozyon ve ayrışma süreçleri; kaynakların kullanımı ve işletilmesiyle ilgili (altyapı inşaat ve madencilik) çevresel etkileri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
. Yer'in iç Yapısı ile iç ve dış süreçleri
. Yer'i oluşturan mineral ve kayaçların temel özelliklerini öğrenir.
. Jeolojik harita yorumlayabilir ve kullanabilir.
. Jeolojik raporları değerlendirmeyi öğrenir.
. Yeraltı sularının bulunuşunu ve akışını öğrenir.
. Yer kaynaklarının kullanım ve işletim faaliyetlerinin çevresel etkileri konusunda bilgi sahibi olur.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Tarbuck, E.J., Lutgens F.K., 2015. Earth Science, Pearson Education.
Diğer Referanslar Keller, E. A. 2011. Environmental Geology, Pearson Prentice Hall.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023