Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 431E - GPS Tekniği
 

JDF 431E - GPS Tekniği

Dersin Amaçları

1.NAVSTARGPSveölçülerihakkındagenelbilgiverilmesi2.GPSilekonumbelirlemeyöntemlerininaçıklanması3.GPSinuygulamaalanlarınınveuygulamaörneklerininaçıklanması

Dersin Tanımı

NAVSTAR-GPSsistemi:Uzaybölümü,kontrolbölümü,ölçmeilkelerivesinyalyapısı,alıcıbölümü(GPSalıcıları),Zamanvekoordinatsistemleri,GPSölçmeleri:GPSölçüleri,parametrelerinbelirlenmesi,lineerkombinasyonlarvetüretilmişölçüler,belirsizlikçözümü,cycleslips,RINEXformatı,Yörüngehesapları,GPSverilerinindeğerlendirilmesi:Dengelemeveyazılımlar,GPSilemutlakkonumbelirleme(Teknoktakonumbelirleme),DiferansiyelGPS(DGPS),GPSilerelatifkonum belirleme:statik,hızlıstatik,kinematikvestopandgoyöntemleri.Realtimekinematikyöntemi,ölçmelerdekihatakaynaklarıvedüzeltmeler,Ölçmelerinplanlanmasıvegerçekleştirilmesi,ölçülerindeğerlendirilmesi.Bazvektörlerinindeğerlendirilmesi,sonuçlarındoğrulukkontrolu,GPSinuygulamaalanları,GPSveInternet

Koordinatörleri
Hasan Hakan Yavaşoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022