Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 431E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe GPS Tekniği
İngilizce GPS Technique
Dersin Kodu
JDF 431E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hasan Hakan Yavaşoğlu
Dersin Amaçları 1.NAVSTARGPSveölçülerihakkındagenelbilgiverilmesi2.GPSilekonumbelirlemeyöntemlerininaçıklanması3.GPSinuygulamaalanlarınınveuygulamaörneklerininaçıklanması
Dersin Tanımı NAVSTAR-GPSsistemi:Uzaybölümü,kontrolbölümü,ölçmeilkelerivesinyalyapısı,alıcıbölümü(GPSalıcıları),Zamanvekoordinatsistemleri,GPSölçmeleri:GPSölçüleri,parametrelerinbelirlenmesi,lineerkombinasyonlarvetüretilmişölçüler,belirsizlikçözümü,cycleslips,RINEXformatı,Yörüngehesapları,GPSverilerinindeğerlendirilmesi:Dengelemeveyazılımlar,GPSilemutlakkonumbelirleme(Teknoktakonumbelirleme),DiferansiyelGPS(DGPS),GPSilerelatifkonum belirleme:statik,hızlıstatik,kinematikvestopandgoyöntemleri.Realtimekinematikyöntemi,ölçmelerdekihatakaynaklarıvedüzeltmeler,Ölçmelerinplanlanmasıvegerçekleştirilmesi,ölçülerindeğerlendirilmesi.Bazvektörlerinindeğerlendirilmesi,sonuçlarındoğrulukkontrolu,GPSinuygulamaalanları,GPSveInternet
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020