Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 312E - CBS'de Mekansal Analizler ve Algoritmalar
 

GEO 312E - CBS'de Mekansal Analizler ve Algoritmalar

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı, Geomatik Mühendisliği programından mezun olacak
öğrencilerin, yaygın olarak kullanılan coğrafi bilgi sistemleri analiz ve
algoritmalarının temelleri, bu analiz ve uygulamaların bilgisayar ortamında
öğrenciler tarafından yapılandırılıp uygulanması hakkında gerekli bilgi ve
becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Tanımı

Bu ders kapsamında coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan; mekânsal analizler, doku, küme, ağ, yüzey analizleri ve bu analizlerin altyapısını oluşturan algoritmalar, kesişim ve uygulama modelleri ile bu modellerin oluşturulması teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir.

Koordinatörleri
Hande Demirel
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024