Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 312E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe CBS'de Mekansal Analizler ve Algoritmalar
İngilizce Spatial Analy. and Alg.in GIS
Dersin Kodu
GEO 312E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
2 1 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hande Demirel
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, Geomatik Mühendisliği programından mezun olacak
öğrencilerin, yaygın olarak kullanılan coğrafi bilgi sistemleri analiz ve
algoritmalarının temelleri, bu analiz ve uygulamaların bilgisayar ortamında
öğrenciler tarafından yapılandırılıp uygulanması hakkında gerekli bilgi ve
becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin Tanımı Bu ders kapsamında coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan; mekânsal analizler, doku, küme, ağ, yüzey analizleri ve bu analizlerin altyapısını oluşturan algoritmalar, kesişim ve uygulama modelleri ile bu modellerin oluşturulması teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir.
Dersin Çıktıları 1 CBS'de topoloji kavramını Ulusal ve Uluslararası (ISO19107 (2005))
standartlarında tarif edildiği şekilde kategorize eder ve oluşturur.
2 Herhangi bir CBS yazılımı ortamında, Coğrafi veri hatalarını düzenleyip konumsalilişkileri kurar.
3 Elde edilen ve üretilen tüm verilerin sistemdeki diğer tüm verilerle entegreolarak kullanımı Ulusal ve Uluslara arası (ISO 19119 (2006) ve A1 (2011)'deki)
standartlara göre tertip eder.
4 CBS’de mekansal analiz ve sorgu fonksiyonlarının farkını ortaya koyarak (X.4) ilgili
çalışma alanına uyarlar.
5 CBS analizlerinin görsel sonuçlarını değerlendirir (X.6), eleştirir (X.6), kullanıcıya
ibraz eder.
6 ISO 19148 (2012) 'de tanımlanan şekilde ağ veri modelini kurararak (Y.4), ( en
uygun yol ve kaynak tahsis alanı belirlenmesi gibi) uygulamalarda analiz eder
(X.4), CBS ortamında nasıl yönetileceğini planlar.
7 Yer Seçimi ve Risk Analizi gibi problemlerin çözümünde hangi konumsal analiz
fonksiyonlarını kullanacağına karar verir, uygulayacağı işlem adımlarını sıraya
koyar
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1) Lloyd, C.H., 2010, Spatial Data Analysis: An Introduction for GIS Users, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-955432-4
2) Mitchell, A., 2005, The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2: Spatial Measurements
and Statistics, ESRI Press. USA.
3) Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., and Rhind, D.W., 2011. Geographic
Information Systems and Sciences, John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-0-470-72144-5
4) Smith, M.J.de, Goodchild, M.F., Longley, P.A., 2007, Geospatial Analysis: A
Comprehensive Guide to Principles, Techniques and software Tools, Published by
Matador (Troubador Publishing Ltd.), ISBN: 978-1906221-522.
5) Worboys, M., Duckham, M., 2004, GIS: A Computing Perspective, CRC Press, USA.
ISBN: 0-415-28375-2.
6) Wong, D.W.S., Lee, J., 2005, Statistical Analysis of Geographic Information with
ArcView GIS and ArcGIS, John Wiley and Sons, Inc. USA
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024