Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 447E - Arazide Arıtma Sistemleri
 

CEV 447E - Arazide Arıtma Sistemleri

Dersin Amaçları

1. Arazide arıtma sistemlerinin tasarlanması ve işletilmesi becerisini kazandırmak
2. Arazide arıtma sistemleri seçiminde, alternatifler arasında karar verebilme becerisini geliştirmek

Dersin Tanımı

Arazi incelemeleri. Ön arıtma yöntemleri. Fosseptikler, kum filtreleri, anaerobik filtreler, infiltrasyon
hendekleri. İnfiltrasyon sistemlerinin tasarlanması. Arazide arıtmaya ilişkin temel ilkeler. Arazide arıtma
mekanizmaları. Kirleticilerin araziden uzaklaştırılması. Yüzeyaltı arıtma sistemleri. Düşük hızlı arıtma
sistemleri. Yüksek hızlı arıtma sistemleri. Doğal ve yapay sulak alanlar. Yüzücü su bitkileriyle arıtma. Arazide
arıtma sistemlerinin çevre ve halk sağlığı açısından etkileri

Koordinatörleri
Mahmut Ekrem Karpuzcu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024