Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 351 - Dengeleme Hesabı
 

JDF 351 - Dengeleme Hesabı

Dersin Amaçları

1. Jeodezik uygulamalarda dengeleme hesabının kullanılmasını öğretmek,
2. Yatay ve düşey kontrol ağlarında dengeleme uygulamaları ve sonuçların analiz edilmesini sağlama.
3. Jeodezik ağlarda datum kavramını öğretme ve datum dönüşümü konusunda uygulama becerisi kazandırma.

Dersin Tanımı

Temel bilgiler, gerekli temel tanımlar, Trigonometrik nivelman ağlarının dolaylı ölçüler dengelemesine göre dengelenmesi, Doğrultu gözlemleri, fonksiyonel model, düzeltme denklemlerinin Schreiber yöntemi ile indirgenmesi, Yöneltme parametrelerin elimine edilmeleri, açı ölçmeleri, stokastik model, ek azimut ölçüsü, nirengi ağları dengelemesi, Projeksiyon düzleminde dengeleme, nirengi ağlarında datum problemi, Dolaylı ölçüler dengelemesi ile nirengi ağlarının dengelenmesi, Nokta dengelemesi, kestirme problemleri
Nirengi ağlarının dengelemesinde hata hesapları, nokta konum hatası, Koordinat transformasyonu, Helmert transformasyonu, Nivelman ağlarının dengelenmesi, GNSS ağlarının dengelenmesi.

Koordinatörleri
Orhan Akyılmaz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024