Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 351 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Dengeleme Hesabı
İngilizce Adjustment
Dersin Kodu
JDF 351 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Orhan Akyılmaz
Dersin Amaçları 1. Jeodezik uygulamalarda dengeleme hesabının kullanılmasını öğretmek,
2. Yatay ve düşey kontrol ağlarında dengeleme uygulamaları ve sonuçların analiz edilmesini sağlama.
3. Jeodezik ağlarda datum kavramını öğretme ve datum dönüşümü konusunda uygulama becerisi kazandırma.
Dersin Tanımı Temel bilgiler, gerekli temel tanımlar, Trigonometrik nivelman ağlarının dolaylı ölçüler dengelemesine göre dengelenmesi, Doğrultu gözlemleri, fonksiyonel model, düzeltme denklemlerinin Schreiber yöntemi ile indirgenmesi, Yöneltme parametrelerin elimine edilmeleri, açı ölçmeleri, stokastik model, ek azimut ölçüsü, nirengi ağları dengelemesi, Projeksiyon düzleminde dengeleme, nirengi ağlarında datum problemi, Dolaylı ölçüler dengelemesi ile nirengi ağlarının dengelenmesi, Nokta dengelemesi, kestirme problemleri
Nirengi ağlarının dengelemesinde hata hesapları, nokta konum hatası, Koordinat transformasyonu, Helmert transformasyonu, Nivelman ağlarının dengelenmesi, GNSS ağlarının dengelenmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
a. 1. Parametre tahmininin temelleri,
b. 2. Dolaylı ölçüler dengelemesinin matematiksel modeli,
c. 3. Trigonometrik ağların dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenmesi,
d. 4. Yatay kontrol ağlarında ölçüler için fonksiyonel ve stokastik modellerin kurulması,
e. 5. Doğrultu ölçülerinde yöneltme bilinmeyeni ve elimine edilmesi ,
f. 6. Yatay kontrol ağlarında hata hesabı ve doğruluk ölçütleri,
g. 7. Nivelman ağlarının dengelenmesi ve fonksiyonel model ile stokastik modelin kurulması,
h. 8. Koordinat transformasyon yöntemleri
i. 9. GNSS ağlarının dengelenmesi
Önkoşullar JDF 232 Min. DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı GHILANI, C.D. and WOLF, P.R., Adjustment Computations: Spatial Data Analysis, 4th Edition, John Wiley&Sons, New Jersey, 2006.
Diğer Referanslar KOCH, K.R., Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, 2nd Edition, Springer Verlag, Berlin, 1999.
MIKHAIL, E.M. ve ACKERMAN, F., Observations and Least Squares, Dun Donnelay, 1976.
TEUNISSEN, P.J.G., Adjustment Theory: An Introduction (Mathematical Geodesy and Positioning), Delft University Press, Delft, 2000.
TEUNISSEN, P.J.G., Testing Theory: An Introduction, Delft University Press, Delft, 2000.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023