Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 454E - Su ve Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
 

CEV 454E - Su ve Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

Dersin Amaçları

1. Çevre Mühendislerinin özel sektörde arıtma tesisi işletiminde karşılaşılan problemleri tanıtmak ve bu problemleri çözebilmek için gerekli yöntemler ile ilgili bilgi kazandırmak ve çevresel sistemleri sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde analiz edebilme yeteneğini kazandırmak.
2. Çevre Mühendisliği uygulamalarında yaygın olarak kullanılan su, atıksu ve çamur arıtma sistemleri ünitelerinin işletilmelerinin genel esaslarının tanıtılması, bir işletmeci gözü ile önemli stratejilerin belirlenmesi ve olası problemlere uygun çözüm önerilerini getirebilme becerisini kazandırmak

Dersin Tanımı

“İşletmeci”nin tanımı, yönetmelikler, güvenlik. Su ve atıksuların iletilmesi, basınçlı ve basınçsız borular, boru tipleri ve fittingler. Atıksu arıtma tesisleri, pompa istasyonları ve işletme problemleri, kavitasyon, debi ölçüm sistemleri. Ön arıtma, ikincil ve üçüncül arıtma (BNR) sistemlerinde işletme stratejileri, problemleri ve çözümleri. Aktif çamur mikrobiyolojisi; çökelme problemleri ve çözümleri. Arıtma çamuru, arıtımı ve uzaklaştırılması; arıtma çamurunun yoğunlaştırılması, stabilizasyonu ve susuzlaştırılması, işletme stratejileri, problemler ve çözümleri. Su arıtma tesisleri. İzleme, örnekleme, ölçüm/analiz, raporlama, işletme maliyetlerinin optimizasyonu, rutin bakım, talimatlar,

Koordinatörleri
Gülsüm Emel Zengin Balcı
Hüseyin Erdem Görgün
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024