Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 454E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Su ve Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
İngilizce Opr.ofWtr&Wastewtr.Treat.Plnts
Dersin Kodu
CEV 454E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gülsüm Emel Zengin Balcı
Hüseyin Erdem Görgün
Dersin Amaçları 1. Çevre Mühendislerinin özel sektörde arıtma tesisi işletiminde karşılaşılan problemleri tanıtmak ve bu problemleri çözebilmek için gerekli yöntemler ile ilgili bilgi kazandırmak ve çevresel sistemleri sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde analiz edebilme yeteneğini kazandırmak.
2. Çevre Mühendisliği uygulamalarında yaygın olarak kullanılan su, atıksu ve çamur arıtma sistemleri ünitelerinin işletilmelerinin genel esaslarının tanıtılması, bir işletmeci gözü ile önemli stratejilerin belirlenmesi ve olası problemlere uygun çözüm önerilerini getirebilme becerisini kazandırmak
Dersin Tanımı “İşletmeci”nin tanımı, yönetmelikler, güvenlik. Su ve atıksuların iletilmesi, basınçlı ve basınçsız borular, boru tipleri ve fittingler. Atıksu arıtma tesisleri, pompa istasyonları ve işletme problemleri, kavitasyon, debi ölçüm sistemleri. Ön arıtma, ikincil ve üçüncül arıtma (BNR) sistemlerinde işletme stratejileri, problemleri ve çözümleri. Aktif çamur mikrobiyolojisi; çökelme problemleri ve çözümleri. Arıtma çamuru, arıtımı ve uzaklaştırılması; arıtma çamurunun yoğunlaştırılması, stabilizasyonu ve susuzlaştırılması, işletme stratejileri, problemler ve çözümleri. Su arıtma tesisleri. İzleme, örnekleme, ölçüm/analiz, raporlama, işletme maliyetlerinin optimizasyonu, rutin bakım, talimatlar,
Dersin Çıktıları 1. Arıtma tesislerinde olası İşletme Problemleri, Çözümleri, Yönetmelikler, Güvenlik ile ilgili bilgi sahibi olma.
2. Arıtma Çamurlarının işlenmesi ve problemleri tanımlayabilme, işletme stratejileri ile çözümleri bulabilme.
3. Su arıtma sistemlerinde karşılaşılabilecek problemlerı tanımlayabilme ve işletme stratejileri ile çözümleri bulabilme
4. Dinamik koşulları tanımlayabilme ve arıtma tesislerine etkilerini kavrayabilme
5. İşletmeci gözü ile arıtma tesisinde belgeleme, izleme ve maliyet analizlerini kavrayabilme
becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı I. Spellman, F. R., Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations, Third edition, 2013, Lewis Publishers (CRC Pres Company), Boca Raton.
Diğer Referanslar 1. Water Environment Federation (2011) Nutrient Removal, McGrawHill, USA.
2. Water Environment Federation (2008) Operation of Municipal Wastewater Treatment Plants, 6th edition, McGrawHill, USA.
3. Metcalf & Eddy (2013) Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery, McGrawHill, USA.
4. Eikelboom, D.H. (2000) Process Control of Activated Sludge Plants by Microscopic Investigation, IWA Publishing, UK.
5. Topaçık, D. (2000) Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı, İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul.
6. Quasim, R. S. (1999) Wastewater Treatment Plants: Planning, Design, and Operation, CBS Publishing Japan Ltd.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023