Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 241E - Davranış Bilimlerine Giriş
 

JDF 241E - Davranış Bilimlerine Giriş

Dersin Amaçları

ersineğitselhedefleri;1.İnsanveinsandavranışlarınıtanımak.2.Davranışlarıanalizedebilmek.3.Toplum,grup venormlarıanlamak.4.Kültürvetoplumsalyaşantıilişkisinikurabilmek

Dersin Tanımı

SosyolojivePsikolojibiliminegenelbakış.Sosyolojiile,birey,gurupvekurumlarınarasındakiilişkilerivefaaliyetlerinimotiveedendeğer,mantıkvehedeflerineodaklanıyor.Psikolojibiliminindoğuşkoşullarıvenedenlerivegelişmesürecindeortayaçıkanfarklıakımlarınincelenmesisuretiylebubiliminanahatlarıkonusundaderskapsamıdâhilindemümkünolabildiğincekapsamlıbilgiverilmesi.İnsandavranışlarının,algılamaveduygulanımsüreçlerininvefarklılıklarınıntoplumsal/tarihseldönemlerinveinsanınbireyselbüyüme/gelişmeevrelerinindikkatealınarakincelenmesisağlanıyor

Koordinatörleri
Hasan Hakan Yavaşoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024