Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 241E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Davranış Bilimlerine Giriş
İngilizce Intr. to Behavioural Sciences
Dersin Kodu
JDF 241E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
1 1 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hasan Hakan Yavaşoğlu
Dersin Amaçları ersineğitselhedefleri;1.İnsanveinsandavranışlarınıtanımak.2.Davranışlarıanalizedebilmek.3.Toplum,grup venormlarıanlamak.4.Kültürvetoplumsalyaşantıilişkisinikurabilmek
Dersin Tanımı SosyolojivePsikolojibiliminegenelbakış.Sosyolojiile,birey,gurupvekurumlarınarasındakiilişkilerivefaaliyetlerinimotiveedendeğer,mantıkvehedeflerineodaklanıyor.Psikolojibiliminindoğuşkoşullarıvenedenlerivegelişmesürecindeortayaçıkanfarklıakımlarınincelenmesisuretiylebubiliminanahatlarıkonusundaderskapsamıdâhilindemümkünolabildiğincekapsamlıbilgiverilmesi.İnsandavranışlarının,algılamaveduygulanımsüreçlerininvefarklılıklarınıntoplumsal/tarihseldönemlerinveinsanınbireyselbüyüme/gelişmeevrelerinindikkatealınarakincelenmesisağlanıyor
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023