Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 232 - Hata Teorisi & Parametre Tahm
 

JDF 232 - Hata Teorisi & Parametre Tahm

Dersin Amaçları

1. Jeodezik uygulamalarda hata teorisinin kullanımını öğretmek,
2. Doğruluk ölçütleri açısından hata yayılma yasasının uygulanmasını sağlamak,
3. Jeodezik uygulamalarda parametre tahmini yöntemlerini kullanabilme becerisi kazandırmak.

Dersin Tanımı

Jeodezik ölçü ve ölçü hatası, Bir rastlantı değişkeni olarak ölçü ve olasılık teorisi ile ilişkileri, Ümit değer, Varyans,kovaryans, korelasyon, normal dağılım kavramları, Bağımsız ve bağımlı ölçülerde hata yayılma yasası, jeodezik ölçülerin ağırlığı parametre tahmini için lineer modeller: Gauss-markof modeli, en küçük kareler yöntemi, maksimum likelihood yöntemi, En küçük kareler yönteminin dolaylı ve dolaysız ölçülere uygulanması: dengeleme hesabının matematik modeli olarak fonksiyonel model, stokastik model, en küçük kareler yöntemiyle dengeleme hata hesabı: birim ölçünün standart sapması, bilinmeyenlerin ağırlık katsayıları ve Tienstra kuralı, Parametre tahmininde Gauss-Helmert modeli.

Koordinatörleri
Orhan Akyılmaz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022