Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 232 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Hata Teorisi & Parametre Tahm
İngilizce Theory of Errors & Parameter Estimation
Dersin Kodu
JDF 232 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Orhan Akyılmaz
Dersin Amaçları 1. Jeodezik uygulamalarda hata teorisinin kullanımını öğretmek,
2. Doğruluk ölçütleri açısından hata yayılma yasasının uygulanmasını sağlamak,
3. Jeodezik uygulamalarda parametre tahmini yöntemlerini kullanabilme becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Jeodezik ölçü ve ölçü hatası, Bir rastlantı değişkeni olarak ölçü ve olasılık teorisi ile ilişkileri, Ümit değer, Varyans,kovaryans, korelasyon, normal dağılım kavramları, Bağımsız ve bağımlı ölçülerde hata yayılma yasası, jeodezik ölçülerin ağırlığı parametre tahmini için lineer modeller: Gauss-markof modeli, en küçük kareler yöntemi, maksimum likelihood yöntemi, En küçük kareler yönteminin dolaylı ve dolaysız ölçülere uygulanması: dengeleme hesabının matematik modeli olarak fonksiyonel model, stokastik model, en küçük kareler yöntemiyle dengeleme hata hesabı: birim ölçünün standart sapması, bilinmeyenlerin ağırlık katsayıları ve Tienstra kuralı, Parametre tahmininde Gauss-Helmert modeli.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020