Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 116E - İletişim Sanatı
 

SNT 116E - İletişim Sanatı

Dersin Amaçları

Bu ders ile öğrencilerin,
1. sunum yapabilmesi ve yönetebilmesini sağlamak,
2. farklı disiplinleri tanımalarına imkan vermek (Fotoğraf, Reklam, Media, Hİ),
3. çok yönlü düşünce geliştirme ve yönetimi becerisi kazandırmak, sayısal zekanın yanı sıra
yaratıcı zekayı harekete geçirmek,
4. kişiler arası etkileşim becerilerini geliştirmek
amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Öğrencilerin bireysel ve kurumsal iletişim kurabilmeleri ve bu iletişimde gerekli medyayı
(Reklam Halkla İlişkiler-Hİ, Tasarım, Sunum, vb.) yönetmeleri konularında bilgi aktarımı. Tüm
bu içeriğin hareket noktası olan iletişim ve yaratıcı düşünce konusunda sunum uygulamaları
yapılması. Ayrıca pazarlama sektörüne (Reklam - Reklam Ajansları, Medya Kuruluşları,
Reklamveren, Prodüksiyon, Hİ, Medya, Tasarım, vb.) genel bir bakış açısı kazandırarak, yeterli
hakimiyeti sağlaması.

Koordinatörleri
Rabia Zeynep İşler
Rabia Zeynep İşler
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024