Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MAK 692E - Statistical Thermodynamics of Thermal Systems/Isıl Sistemlerin İstatistik Termodinamiği
 

MAK 692E - Statistical Thermodynamics of Thermal Systems/Isıl Sistemlerin İstatistik Termodinamiği

Dersin Amaçları

1-To learn irreversible processes and apply in building the theory of effective thermal systems.
2-To characterize the dynamical systems for which irreversibility is an essential feature.
3-To understand dissipative structures and order through fluctuations and applying in minimum entropy generation based designs.
1-Tersinmez süreçlerin öğrenilmesi ve etkin ısıl sistemlerin kurulmasında uygulanması.
2- Tersinmezliğin etkili olduğu dinamik sistemlerin karakterize edilmesi.
3-Dissipative yapıların ve düzen oluşturan salınımların anlaşılarak minimum entropi temelinde yapılacak tasarımlara uyarlanması.

Dersin Tanımı

Elements of Statistical Thermodynamics. Equilibrium Thermodynamics. The Gibbs Stability Theory. Critical Phenomena and Configurational Heat Capacity. Entropy Production, Fluctuations and Small Systems. .Linear Nonequilibrium Thermodynamics, Linear Regime. Nonlinear Thermodynamics. Dissipative Structures.
İstatistik Termodinamiğin Temelleri. Dengedeki Sistemlerin Termodinamiği. Gibbs Stabilite Teorisi. Kritik Olaylar ve Şekle Bağlı Isıl Kapasite. Entropi Üretimi. Salınımlar ve Küçük Sistemler. Lineer Dengede Olmayan Sistemlerin Termodinamiği. Lineer Rejim. Lineer Olmayan Rejimlerin Termodinamği. Dissipatif Yapılar.

Koordinatörleri
Seyhan Onbaşıoğlu
Seyhan Onbaşıoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024