Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MAK 692E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Statistical Thermodynamics of Thermal Systems/Isıl Sistemlerin İstatistik Termodinamiği
İngilizce Statistical Thermodynamics of Thermal Systems
Dersin Kodu
MAK 692E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Seyhan Onbaşıoğlu
Seyhan Onbaşıoğlu
Dersin Amaçları 1-To learn irreversible processes and apply in building the theory of effective thermal systems.
2-To characterize the dynamical systems for which irreversibility is an essential feature.
3-To understand dissipative structures and order through fluctuations and applying in minimum entropy generation based designs.
1-Tersinmez süreçlerin öğrenilmesi ve etkin ısıl sistemlerin kurulmasında uygulanması.
2- Tersinmezliğin etkili olduğu dinamik sistemlerin karakterize edilmesi.
3-Dissipative yapıların ve düzen oluşturan salınımların anlaşılarak minimum entropi temelinde yapılacak tasarımlara uyarlanması.
Dersin Tanımı Elements of Statistical Thermodynamics. Equilibrium Thermodynamics. The Gibbs Stability Theory. Critical Phenomena and Configurational Heat Capacity. Entropy Production, Fluctuations and Small Systems. .Linear Nonequilibrium Thermodynamics, Linear Regime. Nonlinear Thermodynamics. Dissipative Structures.
İstatistik Termodinamiğin Temelleri. Dengedeki Sistemlerin Termodinamiği. Gibbs Stabilite Teorisi. Kritik Olaylar ve Şekle Bağlı Isıl Kapasite. Entropi Üretimi. Salınımlar ve Küçük Sistemler. Lineer Dengede Olmayan Sistemlerin Termodinamiği. Lineer Rejim. Lineer Olmayan Rejimlerin Termodinamği. Dissipatif Yapılar.
Dersin Çıktıları 1-Statistical relationship between stability and entropy production.
2-A deeper understanding of nonequilibrium thermodynamics.
3-Knowledge on Thermodynamic theory of fluctuations.
4-Ability to use the dissipative structures in thermal system design.
5-Ability to use the computer codes for calculations and analyze complex processes.

1-Stabilite ve entropi üretimi arasındaki istatistik ilişki.
2-Dengede olmayan sistemelerin termodinamiğinin ayrıntıları.
3-Salınımların termodinamik teorisi.
4-Isıl system tasarımında dissipative yapıların kullanılması.
5-Karmaşık proseslerin analizi için bilgisayar kodlarının kullanılması.
Önkoşullar Thermodynamics
Gereken Olanaklar Bilimsel araştırma için derinlemesine bilgi ve olanaklar (kütüphane, yazılım lisansı vb.)
Diğer
Ders Kitabı Kondepudi, D., Prigogine, I. (2014). Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures, Second Edition. Wiley.
Diğer Referanslar 1- Kaznessis, Y. (2012) Statistical Thermodynamics and Stochastic Kinetics: An Introduction for Engineers, Cambridge University Press.
2- Kjelstrup, B., Bedeau, D., Gross, J., Johannessen, E. (2017). Non-Equilibrium Thermodynamics for Engineers. Second Edition. World Scientific Pub Co Inc.
3- Demirel, Y. (2014). Nonequilibrium Thermodynamics: Transport and Rate Processes in Physical, Chemical and Biological Systems 3rd Edition, Elsevier Science.
4- Prigogine, I. (2017). Non-Equilibrium Statistical Mechanics (Dover Books on Physics) Reprint Edition, Dover Publications.
5- De Groot, S.R., Mazur, P. (2011). Non-Equilibrium Thermodynamics (Dover Books on Physics) Dover Publications.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023