Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MUH 302 - Sürekli Ortamlar Mekaniği
 

MUH 302 - Sürekli Ortamlar Mekaniği

Dersin Amaçları

1. Tansör ve vektör işlemlerini ve bir tansörün fiziksel anlamını öğretmek.
2. Bir sürekli ortamın şekil değişimi ve hareketi ile ilgili temel denklemleri ve tanımları öğretmek
3. Kütlenin korunumu, momentumun korunumu, açısal momentumun korunumu ve enerjinin korunumu denklemlerini elde etmek.
4. Gerilme vektörü ve gerilme tansörü kavramlarını öğretmek.
5. Sürekli ortamın termodinamiğinin temel denklemlerini elde etmek
6. Elastik katının bünye denklemlerini vermek, çeşitli örneklerini vermek
7. Akışkanların bünye denklemlerini vermek, çeşitli örneklerini vermek

Dersin Tanımı

Şekil değiştirme, boy ve açı değişimleri, alan ve hacim değişimleri. Şekil değiştirme değişmezleri, asal doğrultular. Kinematik; hız, ivme, maddesel türev, Şekil değiştirme hızı, çevri. Hacim integralinin kinematiği. Gerilme tansörü, asal gerilmeler. Uygunluk koşulları. Kütlenin korunumu, momentumun, açısal momentumun ve enerjinin denkliği denklemleri, Entropi eşitsizliği. Elastik katının bünye denklemleri, Düzlem elastik dalgalar, sonsuz plağın titreşimi, Büyük şekildeğiştirme altında elastik ortam, sıkışmaz izotrop katının uzama ve burulması, Akışkanların bünye denklemleri, hidrostatik, Newtonyen viskoz akışkanlar, Sıkışmaz akışkanlar için Navier-Stokes denklemleri, yörünge, akım çizgisi, kararlı, kararsız, laminer ve türbülanslı akım, çeşitli örnekler.

Koordinatörleri
Ahmet Kırış
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022