Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MUH 302 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sürekli Ortamlar Mekaniği
İngilizce Continuum Mechanics
Dersin Kodu
MUH 302 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
4 4 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ahmet Kırış
Dersin Amaçları 1. Tansör ve vektör işlemlerini ve bir tansörün fiziksel anlamını öğretmek.
2. Bir sürekli ortamın şekil değişimi ve hareketi ile ilgili temel denklemleri ve tanımları öğretmek
3. Kütlenin korunumu, momentumun korunumu, açısal momentumun korunumu ve enerjinin korunumu denklemlerini elde etmek.
4. Gerilme vektörü ve gerilme tansörü kavramlarını öğretmek.
5. Sürekli ortamın termodinamiğinin temel denklemlerini elde etmek
6. Elastik katının bünye denklemlerini vermek, çeşitli örneklerini vermek
7. Akışkanların bünye denklemlerini vermek, çeşitli örneklerini vermek
Dersin Tanımı Şekil değiştirme, boy ve açı değişimleri, alan ve hacim değişimleri. Şekil değiştirme değişmezleri, asal doğrultular. Kinematik; hız, ivme, maddesel türev, Şekil değiştirme hızı, çevri. Hacim integralinin kinematiği. Gerilme tansörü, asal gerilmeler. Uygunluk koşulları. Kütlenin korunumu, momentumun, açısal momentumun ve enerjinin denkliği denklemleri, Entropi eşitsizliği. Elastik katının bünye denklemleri, Düzlem elastik dalgalar, sonsuz plağın titreşimi, Büyük şekildeğiştirme altında elastik ortam, sıkışmaz izotrop katının uzama ve burulması, Akışkanların bünye denklemleri, hidrostatik, Newtonyen viskoz akışkanlar, Sıkışmaz akışkanlar için Navier-Stokes denklemleri, yörünge, akım çizgisi, kararlı, kararsız, laminer ve türbülanslı akım, çeşitli örnekler.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci
I. İndis notasyonunda verilen ifadelerle çalışarak formüller türetebilme
II. Verilen bir koordinat sisteminde tansör ve bileşenlerinin fiziksel anlamını kavrama ve tansör işlemlerini başarılı bir şekilde uygulayabilme.
III. Bir ortamın şekil değişimi ve hareketi ilgili temel tanım ve denklemleri anlayıp uygulayabilme
IV. Kütlenin, momentumun, açısal momentumun ve enerjinin korunumu denklemleri anlama ve uygulayabilme.
V. Gerilme tansörü, bir yüzeyin gerilme vektörü kavramlarını anlama
VI. Termodinamiğin temel ilkelerini uygulayabilme
VII. Elastik katının bünye denklemlerini elde edebilme, bazı temel problemlerini çözebilme
VIII. Akışkanların bünye denklemlerini elde edebilme, bazı temel problemlerini çözebilme
becerilerine sahip olacaktır.
Önkoşullar (MAT 122/E veya MAT 142/E veya MAT 210/E veya MAT 261/E veya MAT 262/E veya MAT 281/E ve FIZ 101/E veya FIZ 113/E) MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer Öğrenciler verilen ödevleri süresi içinde teslim etmekten sorumludur.
Ders Kitabı Lai M., Krempl E., Ruben D., Introduction to Continuum Mechanics, Elsevier, 2010.
Diğer Referanslar Reddy J. N., Principles of Continuum Mechanics, Cambridge Univ., 2010.
Gonzalez O. and Stuart A. M., A first course in Continuum Mechanics, Cambridge Univ, 2008.
Eringen A. C., Mechanics of Continua, Krieger Publishing Company, 1980.
Şuhubi E. S., Sürekli Ortamlar Mekaniği (Giriş), İTÜ Rektörlüğü, 1993.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022