Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MUH 302 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 İndis notasyonu ve toplama uylaşımı, vektör ve tansör işlemleri. I-II
2 Koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler, silindirik koordinatlarda operatörler, sonsuz küçük şekil değiştirme, şekil değiştirme tansörleri. I-II
3 Şekil değiştirme tansörleri, Germe, uzunluk, açı ve hacim değişimleri. III
4 Şekil değiştirme değişmezleri, Asal şekil değiştirme ve doğrultular, Bazı şekil değiştirme örnekleri. III
5 Sürekli ortamın kinematiği; maddesel ve uzaysal koordinatlar, maddesel türev, hız, ivme, şekil değiştirme hızı ve çevri tansörleri, hacim integralinin kinematiği. III
6 Gerilme, gerime vektörü, gerilme tansörü, asal gerilmeler, en büyük kayma gerilmesi, Bazı integral teoremler. IV
7 Uygunluk koşulları, kütlenin, momentumun, momentumun momentinin ve enerjinin korunumu, Piola-Kirchhoff gerilme tansörleri, Maddesel koordinatlarda hareket ve enerji denklemleri. V
8 Entropi eşitsizliği, Bünye denklemleri; Elastik katı, lineer elastik katı V-VI
9 Elastik ortamlar için Navier denklemleri, Silindirik koordinatlarda Navier denklemi. VI-VII
10 Basit uzama, Bir silindirin burulması, Düzlem elastik dalgalar, Sonsuz plağın titreşimi. VII
11 Büyük şekildeğiştirme altında elastik bir ortamın bünye denklemi. Sıkışmaz izotrop katının basit uzaması, Sıkışmaz izotrop katı silindirin burulma ve uzaması.. VII
12 Akışkanların bünye denklemleri; Sıkışır ve sıkışmaz akışkanlar, Hidrostatik, Newtonyen viskoz akışkanlar, Sıkışmaz akışkanlar için Navier-Stokes denklemleri. VIII
13 Silindirik koordinatlarda Navier-Stokes denklemleri, yörünge, akım çizgisi, kararlı, kararsız, laminer ve türbülanslı akım, Düzlem Coutte akımı, Düzlem Poiseuille akımı. VIII
14 Hegan-Poiseulle akımı, Coutte akımı, İnce elastik tüp içinde Newtonyen akışkanın kararlı ve laminer akımı. VIII
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021