Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 524E - Land Management
 

GEO 524E - Land Management

Dersin Amaçları

Günümüz dünyasında sürdürülebilir kalkınma, küreselleşme, ekonomik reform ve teknoloji gibi küresel dinamikler, insanoğlunun arazi ile olan ilişkisini değiştirmektedir. Bu değişen ilişki yeni arazi idare altyapıları ve araçlarına gerek duymaktadır. Arazi yönetimi bu araçlardan biri olup, arazi kaynaklarının çok daha etkin kullanımını sağlar.
2. Çevresel ve ekonomik bakış açılarıyla bir kaynak olarak algılanan arazinin yönetimine dair tüm faaliyetleri kapsar.
3. Etkin bir arazi yönetimi için arazi kaynağının konumu, büyüklüğü, kapasitesi, mülkiyeti ve kullanımı gibi arazi bilgilerine gereksinim vardır. Kadastro araziye yönelik bu bilgileri sağlayan en temel öğedir.
4. Sonuçta mevcut arazi idare sistemleri ve bunu yöneten kadastral sistemler yeniden yapılandırılmaktadır.
5. Bu ders kapsamında, arazi idaresi için mevcut yaklaşımlar pekiştirilerek, yeni vizyonel düşünceler üretilip, arazi yönetim sistemlerinin yapılandırılması ve geliştirilmesi öğretilecektir.

Dersin Tanımı

Günümüzde ve gelecekte insan-toprak ilişkileri. Kentsel ve kırsal alanlarda arazi yönetim kavramları. Ekonomik, sosyal ve çevresel bakışlar ile arazi kullanım etkileri. Mülkiyet kavramı ve mülkiyet yönetimine ilişkin yaklaşımlar. Çok-amaçlı kadastro kavramları, kadastro sistemleri ve uygulamaları. Arazi Bilgi Sistemlerinin (ABS) kavramsal gelişimi, fonksiyonları, kurulması ve yaşatılması için gereksinimler. Sürdürülebilir bir arazi yönetimi için arazi idaresi politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesi.

Koordinatörleri
Tahsin Yomralıoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022