Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ELK 519E - Rezonans Güç Çeviricileri
 

ELK 519E - Rezonans Güç Çeviricileri

Dersin Amaçları

Çok yüksek frekanslarda çalışan ve yüksek güç yoğunluğuna sahip çeviricilere olan ihtiyaç, güç çeviricilerinin tasarımında resonans tekniklerinin kullanılmasını doğurmuştur. Güç yoğunluğunu arttırmak ve dolayısıyla çeviricilerin hacim ve ağırlıklarında küçültme yapılması ancak çeviricinin MHz mertebesindeki anahtarlama frekanslarında çalışması ile mümkün olabilmektedir. Darbe genişlik modülasyonu (DGM) ilkesine göre çalışan alışıla gelmiş çeviricilerin yüksek frekanslarda kullanılmasıyla oluşan anahtarlama kayıplarının artması, bu çeviricilerin verimlerini önemli derecede düşürmektedir. Rezonans çeviricilerde ise, yumuşak anahtarlama yapılarak yarı iletken elemanların sıfır gerilim ve/veya sıfır akım açma-kapama ile anahtarlama kayıpları hemen hemen yok edilmiştir. Ayrıca DGM modunda çalışan bir çeviriciye nazaran, tipik bir resonans çeviricideki sinüzoidal akım ve gerilimler düşük bir elektromanyetik etkileşim ve radyo frekansında daha az bir gürültüye sebebiyet vermektedir. Bu derste rezonans prensibine göre çalışan çeviricilerin analizine yönelik gerekli olan bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Introduction to resonant conversion principles, sinusoidal approximation for resonant converter analysis, averaging, state-plane analysis, series and parallel resonant converters, continuous and discontinuous conduction modes, LCC and LLC resonant converter, soft switching, zero-current switching (ZCS) and zero-voltage switching (ZVS) resonant converters, quasi-resonant square-wave converters, half-wave and full-wave ZCS quasi-resonant-switch, small-signal AC modeling, analysis of multiresonant converters, three-phase ZCS and ZVS resonant rectifiers.

Koordinatörleri
Deniz Yıldırım
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024