Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ISL 613E - Sürdürülebilir İnovasyon ve Girişimcilik
 

ISL 613E - Sürdürülebilir İnovasyon ve Girişimcilik

Dersin Amaçları

1. Sürdürülebilirlik ve yenilik yönetimi ile girişimciliğe bütünleşik ve stratejik bir yaklaşımla, kavram, yöntem ve uygulama örneklerini tanıtmak ve bilgilendirmek
2. Sürdürülebilir yenilik ve girişimcilik ile ilgili mikro ve makro problemlerle ilgili bir farkındalık geliştirmek ve bu sorunlara çözümler üretmeye yönelik gelişkin becerileri edindirmek.

Dersin Tanımı

Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yönetimi ile Girişimcilik Arasındaki Kesişimler, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bağlamında, Yenilikçilik ve Girişimciliğin Yeri/Önemi; Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Kavramları; Sürdürülebilir Yenilikçilik ile ilgili Stratejik, İşbirliği, Süreç ve Etki Perspektifleri, Sürdürülebilir ve Döngüsel Girişimcilik İş Modelleri, Sosyal Fayda Ekonomisi, Sosyal Etki, Sürdürülebilir Yenilikçilik ve Girişimciliğin Dünyada ve Türkiye’de Durumu, Açık İnovasyon, Yerelleşme, Dijitalleşme, Vaka Analizleri.

Koordinatörleri
Nihan Yıldırım
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023