Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ISL 613E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sürdürülebilir İnovasyon ve Girişimcilik
İngilizce Sustainable Innovation and Enterpreneurship
Dersin Kodu
ISL 613E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nihan Yıldırım
Dersin Amaçları 1. Sürdürülebilirlik ve yenilik yönetimi ile girişimciliğe bütünleşik ve stratejik bir yaklaşımla, kavram, yöntem ve uygulama örneklerini tanıtmak ve bilgilendirmek
2. Sürdürülebilir yenilik ve girişimcilik ile ilgili mikro ve makro problemlerle ilgili bir farkındalık geliştirmek ve bu sorunlara çözümler üretmeye yönelik gelişkin becerileri edindirmek.
Dersin Tanımı Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yönetimi ile Girişimcilik Arasındaki Kesişimler, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bağlamında, Yenilikçilik ve Girişimciliğin Yeri/Önemi; Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Kavramları; Sürdürülebilir Yenilikçilik ile ilgili Stratejik, İşbirliği, Süreç ve Etki Perspektifleri, Sürdürülebilir ve Döngüsel Girişimcilik İş Modelleri, Sosyal Fayda Ekonomisi, Sosyal Etki, Sürdürülebilir Yenilikçilik ve Girişimciliğin Dünyada ve Türkiye’de Durumu, Açık İnovasyon, Yerelleşme, Dijitalleşme, Vaka Analizleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
1. Sürdürülebilir yenilik ve girişimciliğe ilişkin ileri düzey kavramlar, teoriler ve uygulamalarla ilgili bilgi sahibi olacaklardır.
2. Sürdürülebilir yenilik ve girişimcilikte kullanılan gelişmiş yaklaşım ve çerçeveleri anlayacaklardır.
3. Sürdürülebilir ve Sosyal iş modelleri tasarlayabileceklerdir.
4. BM’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile yenilik ve girişimcilik kavramlarını birleştirebilecekler, dünyadaki bu ilişkilerin yansımalarını irdeleyebileceklerdir.
5. Teknolojinin ve dijital dönüşümün, sürdürülebilir uygulamalarına etkileri konusunda sentez yapabilecek, derinlemesine bir anlayış sağlayacaklardır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Sustainable Innovation: Strategy, Process and Impact, 2021. Edited By Cosmina L. Voinea, Nadine Roijakkers, Ward Ooms.Routledge
2. Managing Sustainable Innovation, 2019. Edited By Vanessa Ratten, Marcela Ramirez-Pasillas, Hans Lundberg
3. Innovation for Sustainability:Business Transformations Towards a Better World, Edited by Nancy Bocken,Paavo Ritala Laura Albareda Robert Verburg, Sustainable Entrepreneurship and Social Innovation,2016. (Routledge Research in Sustainability and Business) 1st Edition, by Katerina Nicolopoulou (Editor), Mine Karatas-Ozkan (Editor), Frank Janssen (Editor), John M. Jermier (Editor)
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024