Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ISL 613E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Sürdürülebilir İnovasyon ve girişimciliğin kavramları
2 Sürdürülebilir inovasyon ve Girişimcilik: Literatür Analizi ve Anahtar Tartışmalar
3 Sürdürülebilir İnovasyon ve Sosyal İnovasyon: Sistemik İnovasyon ve Stratejik İkilemler
4 Sürdürülebilir İnovasyon, Girişimcilik ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Dünyada ve Türkiye’de Durum ve Örnekler – Vaka Analizleri
5 Sürdürülebilir İnovasyonun Tematik Perspektifleri 1 - Strateji: Hibrid Organizasyonlar, Sürdürülebilirlik için İş Modeli İnovasyonu, Paydaş Yönetimi Anlayışı, Etkileşim ve Değişimler, STK’lar için Modeller
6 Sürdürülebilir İnovasyonun Tematik Perspektifleri 2 - Ağ Perspektifi: Değer Zincirleri ve Değer Ağları, Döngüsel Ekonomide Eko-inovasyonlar için İşbirlikleri ve Ekosistemler; Sürdürülebilir Startuplar için Başarı Faktörleri
7 Sürdürülebilir İnovasyonun Tematik Perspektifleri 3 - Süreç Perspektifi: Sürdürülebilirlik için Ar-Ge ve Radikal İnovasyon, Kültür ve Sürdürülebilirlik, Dayanıklılık için Sürdürülebilir İnovasyon, Tasarım Düşüncesi, Yalın ve Sosyal İş ve Fayda Modelleri
8 Sürdürülebilir İnovasyonun Tematik Perspektifleri 4 - Etki Perspektifi: Sosyal Etki Analizi ve Örgüt Performansı; Yöntemler ve Güçlükler – Literatür Analizi ve Örnekler
9 Sürdürülebilir İnovasyon Yönetimi: Sistem Bakışı, İşletmelerin sürdürülebilirlikte Rolü, Adaptif Sistemlerin Analizine ilişkin Perspektifler (Kuşkucu, pragmatik ve idealist), Güçlükler ve Fırsatlar
10 Açık inovasyon ve Sürdürülebilirlik: Etkileşimli Çerçeve, Sürdürülebilir İnovasyonda Katılımcılık ve Paylaşımın İtici Güçleri ve Engelleri
11 Sürdürülebilir Girişimcilik – Sürdürülebilir ve yeşil İş Modelleri, KOBİ’ler için İtici Güçler ve Engeller, Döngüsel Ekonomi İş Modelleri
12 Sürdürülebilir Girişimcilik – Yerelleşme – Vaka Analizleri
13 Sürdürülebilir Girişimcilik – Dijitalleşme – Vaka Analizleri
14 Sürdürülebilir Girişimcilik ve İnovasyon Vakalarının Karşılaştırmalı Analizi
Vakaların Sentezi, Araştırma Makale Taslakları üzerine tartışma
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024