Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Afet Yönetimi Enstitüsü / AFY 561E - Afete Dirençli Yerleşimlerin Yapılandırılması
 

AFY 561E - Afete Dirençli Yerleşimlerin Yapılandırılması

Dersin Amaçları

1. Afetlere karşı direnç kavramının bileşenlerini ve parametrelerini tanımlamak
2. Risk iletişimini geliştirici ve toplum katılımını destekleyici farkındalık programlarını süreçlerini ve etkinlik düzeylerini tartışmak
3. Risk yönetimi sürecinde toplumsal direnci artırmaya yönelik stratejileri tanımlamak ve uygulama araçlarını öğrenmek

Dersin Tanımı

Şehirsel ve bölgesel kalkınma, sürdürülebilirlik, hasar görebilirlik, direnç kavramı ve değerlendirme parametreleri, risk iletişimi, risk algılama, toplum katılımı, kamu ve özel sektör işbirliği, yatırımlar, rol ve sorumluluklar, yasal çerçeve, zarar azaltma planları, risk yönetimi döngüsünde direnç seviyesinin değerlendirilmesi, direncin kalkınma planlarına dahil edilmesinde yerel ve ulusal stratejiler, toplumsal direnç programlarının değerlendirilmesi

Koordinatörleri
Seda Kundak
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024